BETALA

Har du fått ett inkassokrav?
Då förväntas du betala inom den utsatta tiden. Det är lämpligt att du använder det inbetalningskort som finns tillsammans med inkassokravet.

Vill du ansöka om en avbetalningsplan?
Om du vill avbetala på ett inkassokrav tas en uppläggningsavgift om 180 kr ut samt aviseringsavgift 60 kr per avisering.

Ansök om en avbetalningsplan antingen via telefon på 063-4530335 eller via e-post på info@alpidus.se.