KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss?

Om du har frågor om ditt ärende ring oss på 063-4530335 eller skicka ett e-postmeddelande på info@alpidus.se

Är du missnöjd med hur något har hanterats från vår sida så vill vi i första hand att du kontaktar den medarbetare som du haft kontakten med.

Om du fortfarande inte är nöjd

Efter att du först varit i kontakt med aktuell medarbetare och du fortfarande är missnöjd med lösningen eller det beslut vi har tagit, kan du skriva in ditt klagomål genom e-tjänsten här nedan. Klagomålet mottas då av moderbolaget som kommer att återkomma till dig inom 10 dagar.

E-tjänst Kundklagomål >>