OM OSS

Alpidus Inkasso är en registrerad bifirma till ALMI Företagspartner AB. Vi arbetar med krav- och inkassohantering på uppdrag av ALMI Företagspartner AB.
Vi är medlem av den gemensamma branschorganisationen på svensk inkassomarknad, Svensk Inkasso.

Våra handläggare har genomgått föreningens utbildningsprogram för auktoriserade inkassohandläggare. Vårt arbetssätt vilar på den svenska inkassolagstiftningen och Datainspektionens föreskrifter gällande god inkassosed.

– Har du fått ett inkassokrav / kravbrev från oss och vill veta mer om vad det innebär? klicka här! 

Om du känner att du fått ett dåligt bemötande eller anser att Alpidus har agerat felaktigt i ditt ärende så kan anmäla detta via hemsidan.
Använd denna länk complaint@alpidus.se eller meddela oss skriftligen via nedanstående adress, glöm inte att ange kontaktuppgifter.
Vi lovar att återkomma till dig så fort som möjligt.