Borgensinfriande


Som borgensman är man betalningsskyldig när fordringsägaren kräver. Som borgensman har man efter att åtagandet infriats rätt att själv rikta motsvarande krav mot huvudlåntagaren, s.k regressrätt.